1 Wat is Evidence Based Practice?

Definitie EBP

Evidence Based Practice (EBP) is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-based practice impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is, in combinatie met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt.

Dat betekent dat je niet zondermeer onderzoeksresultaten in elke zorgsituatie kunt gaan gebruiken. Je moet als verpleegkundige bekwaam zijn (of dit door scholing worden) in de nieuwe handelswijze, het materiaal moet voorhanden zijn en de patiënt moet er mee instemmen.

Het gaat bij EBP om klinische beslissingen op basis van:

  1. Het best beschikbare bewijs
  2. De kennis en ervaring van de professional en
  3. De waarde(n) en voorkeur van de individuele patiëntDrie peilers van Evidence Based Practice

Evidence Based Practice is een handelswijze, een gedragsvorm waarbij een kritische reflectie van de verpleegkundige op het eigen handelen essentieel is. Het betekent geen “kookboek-geneeskunde” of het ondoordacht gebruiken van richtlijnen.

Wat is Best Practice?

Wanneer we gaan onderzoeken of ons handelen gebaseerd is op goed wetenschappelijk  onderzoek, zal er zeker niet voor al ons handelen gegevens voorhanden zijn. Veel van onze zorg is gebaseerd op Best Practice:

handelen gebaseerd op een methode of techniek die betrouwbaar betere resultaten laat zien ten opzichte van andere.

Best Practice komt voort uit het ervaren dat een methode of techniek beter werkt en is niet wetenschappelijk onderzocht.